Psykoterapi Jönköping

Välkommen till Jönköpings Psykoterapimottagning!

Jag som står för mottagningen heter Britt Skeppstedt Lindqvist och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Mottagningen ligger i Habo men jag välkomnar alla som behöver hjälp runt Mullsjö, Bankeryd och Tidaholm och givetvis Jönköping .

Min verksamhet innefattar främst individuell psykoterapi. Teoriinriktningen är psykodynamisk. Jag är även diplomerad symboldramaterapeut och använder mig av den s.k. symboldramametoden. Den vilar på psykodynamisk grund men räknas också till de s.k. kreativa terapierna, där det verbala arbetet balanseras upp av upplevelse, lek, symbolspråk och kreativitet.

I ett symboldrama får man möjlighet att under terapeutens ledning visualisera inre bilder, bilder som man sedan målar och går igenom med terapeuten. Metoden är lämplig för många olika sorters problem och för personer som har svårt att uttrycka sig med ordens hjälp. Symboldrama är ofta lekfullt och roligt och patienterna upplever att de får kontakt med känslor som de tidigare haft så svårt att nå fram till. För vidare information om symboldrama,  se www.symboldrama.se.

Du kan lita på oss!